Miljøet

Miljøet

Bæredygtig Fitness

Her hos Norwell Outdoor Fitness elsker vi at træne udendørs i naturen. Naturen er ikke bare vores arbejdsområde, men også vores liv, og det er derfor vigtigt for os hjælpe med at bevare den. Ikke kun for vores egen skyld, men også så vores børn kan vokse op i en sikker, sund og grøn verden. Vore mål vil derfor altid være, at udvikle på en bæredygtig måde.

UDENDØRS FITNESS

Vi ønsker at fremme ideen om at træne udendørs, da det fjerner den negative virkning energiforbruget har på miljøet ved indendørs træning. Nogle af fordelene er for eksempel, at alle vores udendørs fitness stationer drives af menneskelig energi, og alle vores motionscentre drives af solen og naturen. Der er ingen negativ virkning på miljøet, og det er derfor ægte, bæredygtig fitness !

VORES MATERIALEVALG

Som virksomhed er vi påpasselige med at minimere vores indvirkning på miljøet, og derfor er alle vores redskaber produceret af stål, som er 100% genanvendeligt, og som kan genbruges uendeligt. Vi fremstiller desuden udstyr af højeste markedskvalitet, som forlænger udstyrets levetid. I alle vores materialevalg vil vi konstant evaluere, hvordan vi kan reducere enhver negativ indvirkning på miljøet.

DET DAGLIGE ARBEJDE

At have bæredygtigheden med i billedet præger vores dagligdag, hvor vi hele tiden udfordrer os selv til at finde nye måder at skære ned på affald og energiforbrug, både på værksted og kontor. Det indebærer eksempelvis sådan noget som at være så papirløs, som muligt, at printe på begge sider, at bruge standby/vågeblus på computere, at slukke ikke-aktiv elektronik, at bruge energipærer, at sortere affald til genbrug og meget mere.

KODEKS

Her hos Norwell Outdoor Fitness tror vi på, at man skal handle ansvarligt og har derfor valg at tilpasse vores virksomhed i overensstemmelse hermed. At forbedre vores praksis, så enhver negativ påvirkning af Verden bliver minimeret, er en løbende opgave, og vi vil vedvarende forsøge at forbedre vores virksomhed på disse områder: Menneskerettigheder, arbejdsmarkedet og antikorruption. Vi forventer naturligvis, at alle vores partnere overholder vores kodeks. Aktuelt består vores kodeks af fem principper, som vi forventer vores leverandører og partnere overholder til fulde. De er som følger:

1. Ingen børnearbejde

Norwell Outdoor Fitness accepterer ikke nogen form for børnearbejde som del af den fuldtidsbeskæftigede arbejdsstyrke. Dette gælder også ansættelse af børn under 15 år eller yngre end minimumsalderen i det pågældende land.

2. Ingen tvangsarbejde

Norwell Outdoor Fitness accepterer ikke tvunget eller ufrivilligt arbejde hos underleverandører. Dette gælder enhver form for arbejde, som udføres imod nogens vilje eller valg.

3. Ingen diskrimination

Norwell Outdoor Fitness accepterer ikke at skulle samarbejde med virksomheder, som praktiserer arbejdsdiskrimination på basis af race, religion, køn, alder, nationalitet eller seksuel orientering.

4. Ingen underbetaling

Norwell Outdoor Fitness accepterer ikke at skulle samarbejde med virksomheder, som praktiserer bøder eller sanktioner, som reducerer lønnen til under minimumsløn.

5. ingen korruption

Norwell Outdoor Fitness accepterer ikke nogen form for korruption i forbindelse med forretningspraksis, eksempelvis i form af afpresning, bestikkelse eller lignende.

Vores kodeks er helt klart en igangværende proces, som vi løbende vil udvide og optimere, så vi kan forbedre vores måde at drive virksomhed på.